Nordic Walking je mladý, rýchlo sa rozvíjajúci šport.
 
Od r. 1930 využívali fínski bežeckí lyžiari Nordic Walking ako letnú prípravu. Od roku 1968 na Universite v Jyväskylä na Fakulte telesnej výchovy a športových ved profesorka Leena Jääskeläinen, zaviedla výuku chôdze s paličkami ako súčasť športovej prípravy a do roku 1973 rozširovala Nordic walking v školách.
 
V roku 1988 sa konala prvá verejná pešia akcia organizovaná Tuomo Jantunenom, ktorý sa ako riaditeľ Suomen Latu (Centrálny zväz pre rekreačné športy a outdoorové aktivity) stal kľúčovou osobou pre podporu NW vo Fínsku.
 
V 90-tych rokoch začali vychádzať prvé publikácie o NW. V roku 1996 boli vyrobené prvé palice pre NW firmou EXEL. Od roku 1997 oficiánzahájenie tejto športovej aktivity a bol prezentovaný anglický názov Nordic Walking. V roku 2000 bola založená INWA (medzinárodná asociácia Nordic Walking).  22.3.2013 bola založená Slovenská asociácia Nordic Walking (SNWA).

Pridaj komentár