Nordic Walking Piešťany
MILENIA, s.r.o
Kostolná 786/52
922 41 Drahovce
IČO : 36290491
DIČ : 2022160558
IČ DPH : SK2022160558
kancelária: 
Sládkovičova 14
921 01 Piešťany
mobil : 0918/946424
e-mail : info@milenia.sk

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18351/T, deň zápisu 4.4.2006

 

Sídlo kancelárie na mape:
 

Pridaj komentár