Nordic Walking Piešťany
Ing. Lea Michalčíková
Kostolná 786/52
922 41 Drahovce
 
IČO : 41294165
DIČ :1072803193
 
 
 
kancelária: 
 
Šafárikova 5
921 01 Piešťany
 
mobil : 0940 500 424
e-mail : leamichalcikovanw@gmail.com

 

 

Sídlo kancelárie na mape: