Nordic Walking je mladý, rýchlo sa rozvíjajúci šport.
 
Od r. 1930 využívali fínski bežeckí lyžiari Nordic Walking ako letnú prípravu. Od roku 1968 na Universite v Jyväskylä na Fakulte telesnej výchovy a športových ved profesorka Leena Jääskeläinen, zaviedla výuku chôdze s paličkami ako súčasť športovej prípravy a do roku 1973 rozširovala Nordic walking v školách.
 
V roku 1988 sa konala prvá verejná pešia akcia organizovaná Tuomo Jantunenom, ktorý sa ako riaditeľ Suomen Latu (Centrálny zväz pre rekreačné športy a outdoorové aktivity) stal kľúčovou osobou pre podporu NW vo Fínsku.
 
V 90-tych rokoch začali vychádzať prvé publikácie o NW. V roku 1996 boli vyrobené prvé palice pre NW firmou EXEL. Od roku 1997 oficiánzahájenie tejto športovej aktivity a bol prezentovaný anglický názov Nordic Walking. V roku 2000 bola založená INWA (medzinárodná asociácia Nordic Walking).  22.3.2013 bola založená Slovenská asociácia Nordic Walking (SNWA).
 
Roku 2016 vznikla Svetová akadémia moderného nordic walking ako školiace stredisko ICNW so zameraním sa na súčasné poznatky v biomechanike ľudského tela.

Pridaj komentár